GÖZLEMCİLİK KURSU DUYURUSU

GÖZLEMCİLİK KURSU DUYURUSU

 

Federasyonumuzun 2017-2018 yılı Faaliyet Programında yer alan Gözlemcilik Kursu  23-24 ARALIK 2017 tarihlerinde Konya’da yapılacaktır.

 

MHK Talimatına Göre 

Gözlemci Kursuna Katılacak Hakemlerde aranan şartlar:

 

                      

 

Federasyon Gözlemcisi Federasyon yarışları ile ülke sıralamasına puan veren özel yarışların baştan sona kurallara uygunluğunun Merkez Hakem Kurulu adına denetlenmesinden sorumlu kişiyi,

 

Yarışma Organizasyon Görevlileri ve Sorumlulukları

Madde 24

h. Federasyon Gözlemcisi: Federasyon yarışları ile ülke sıralamasına puan veren özel yarışların baştan sona kurallara uygunluğunun Merkez Hakem Kurulu adına denetlenmesinden sorumlu kişiyi ifade eder. Tercihen IOF Etkinlik Danışmanlık belgesine haiz kimseler arasından görevlendirilir. Gözlemci, yarışmaya ilişkin standart format raporunu en geç beş gün içinde Merkez Hakem Kuruluna teslim eder. Federasyon Gözlemcisinin sorumlulukları:

- Federasyon Gözlemcisi, yarışların baştan sona kurallara uygunluğunun Merkez Hakem Kurulu adına denetlenmesinden sorumlu kişidir. Yarışmanın düzenlenme aşamasından seyrine ve sonuçların Federasyona süresi içinde uygun formatta teslim edilmesini kontrol eder.

- Gözlemci, yarışlarla görevli hakemlerin uluslararası ve ulusal mevzuata uygun olarak görev yapıp yapmadıkları hakkında gözlem yaparak, ilgili hakemler hakkında rapor hazırlar.

- Yarışlarda görevli temsilci bulunmadığı hallerde temsilcinin de görevlerini üstlenir.

 

Gözlemciler

Madde 36

1. Federasyon veya il müdürlüklerince düzenlenen yarışmalarda; gözlemci görevlendirilir.

2. Merkez Hakem Kurulu her faaliyet sezonu başında gözlemci listelerini tespit eder.

3. Gözlemciler önceden belirlenerek yetiştirilebildikleri gibi böyle bir belirleme yoksa gözlemcilik görevi yapacak olanlar hakemlik görevi yapan hakemler arasından atanır. Federasyon tarafından düzenlenen müsabakaların gözlemcileri merkez hakem kurulunca görevlendirilir.

4. Gözlemciler açılacak kurs ve seminerlere katılmak zorundadırlar.

5. Gözlemcilere ait bilgileri içeren özlük dosyası Federasyon tarafından tutulur.

a. Raporlarını kasıtlı ve süresinde vermeyen,

b. Yarışmaya ait bilgileri eksik ve gerçeğe aykırı veren,

c. Yarışma mahalline mazereti olmaksızın gitmeyen, geç giden veya gitmeden rapor düzenleyen,

ç. Yarışma ile ilgili beyanda bulunan veya raporlarını açıklayan, gözlemciler Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir.

Gözlemci ve Temsilci Olacaklarda Aranılacak Şartlar

Madde 37

1. Gözlemci Merkez Hakem Kurulu üyesi olacaklarda aranacak şartların yanında aşağıdaki şartlar da aranır;

a. Türk spor mevzuatını bilmek ve açılacak seminerlere katılmış olmak,

b. Altmışaltı yaşından gün almamış olmak,

c. Federasyon Başkanı veya Merkez Hakem Kurulu üyesi olanlar da gözlemci olarak görevlendirilebilirler.

Gözlemcinin Görev ve Yetkileri

Madde 38

1. Gözlemcinin görev süresi; teknik toplantının başlangıcından yarım saat önce başlar ve yarışmayı yöneten hakemlerin yarışma alanını terk etmelerine kadar devam eder.

2. Gözlemci; yarışma süresince hakemlere herhangi bir şekilde müdahale edemez ve tartışmaya giremez.

3. Yarışmayla ilgili düzenleyeceği raporu yarışmanın bitiminden itibaren 48 saat içinde Federasyona göndermek zorundadır.

4. Hakemlerin ulusal ve uluslararası yarışma kurallarına uyup uymadıklarını takip etmek.

           

Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar Federasyonumuz Merkez Hakem Kurulu tarafından oluşturulacak heyet tarafından yapılacaktır. Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda alınacak puanların ortalaması 80 ve daha üzeri olanlar Gözlemci olarak atanacaktır.

 

NOT :  SINAVA TÜM HAKEMLER KENDİ İMKANLARI İLE KATILACAK OLUP,YOLLUK,YÖVMİYE VE HARCIRAH ÖDENMEYECEKTİR.

 

PROĞRAM

 

Kurs Tarihi

Saati

Yeri

İrtibat No

YOKLAMA

23 Aralık 2017

09:00

10:00

 

 

 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konya

 

 

 

Kemal KORKMAZ

KURS

23/24 Aralık 2017

10:00 18:00

YAZILI SINAV

23/24 Aralık 2017

10:00 12:30

 

 

0532 401 96 47

SÖZLÜ ve UYGULAMALI SINAV

23/24 Aralık 2017

14:00 18:00

 

 NOT :

1-Gözlemcilik sınavına girecek Ulusal ve İl Hakemleri; Genel Oryantiring bilgisi, genel harita ve pusula bilgisi, kategorilere göre parkur hazırlama, yarışma öncesi ön hazırlıklar (organizasyon), çıkış-varış ve toplanma yerlerinin hazırlanması, sonuçların duyurulması, Merkez Hakem Kurulu Talimatı, Genel Yarışma Talimatı, Özel Yarışma Talimatı ve Federasyonun gelişim (kuruluş) aşamalarını içeren konulardan sınava tabi tutulacaklardır.

2-Hazırlıkların yapılması ve tedbir alınması açısından, sınava girmek isteyenler, isimlerini en geç  15 Aralık 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar https://goo.gl/forms/q35X4h068RFZpX0G3 adresindeki kayıt formu üzerinden yapmış olmaları gerekmektedir.

3-Sınava girecekler;

Föy (şeffaf) dosya içinde Federasyonun Halk Bankası Anıt Şubesi 411-05000063 no.lu (IBAN: TR64 0001 2009 4110 0005 0000 63) hesaba yatıracakları 200.00 TL. dekontu ile resimli olarak hakem bilgi formunu getirmek zorundadır.

Hakem bilgi formu için TIKLAYINIZ

 

Federasyon  : Tel 0312 324 61 66  e-mail:  iletisim@oryantiring.org

MHK BŞK.     : Tel 0532 401 96 47   e-mail: mhk@oryantiring.org.tr